slide 1 slide 2 slide 3 slide 4

SV. MISE NA GROBLJIMA ZA SVETKOVINU SVIH SVETIH I DUŠNI DAN

Datum Mjesto Vrijeme 1. 11. SV. IVAN KR. (Vojnići)    9,00 1. 11. JURINA L. (Šipovača) 11,00 1. 11. KAŠČE 15,00 2. 11. BANJA 9,00 2. 11. VODICE 9,00 2. 11. DOLE 10,00 2. 11. GRAČINA (Vojnići) 11,00 2. 11. GREDA 11,00

19 listopada, 2019 u kategoriju Vijesti autor

Nema komentara.

29. NEDJELJA KROZ GODINU – MISIJSKA NEDJELJA

SV. MISE KROZ  TJEDAN Župna crkva: 17,00 – Ponedjeljak, 21. listopada: – Zoran Bebek za + Marka i Dragicu. – Utorak, 22. listopada: – Obit. misa – Rade Bebek Suić. – Srijeda, 23. listopada: – Branko Bebek za svoje ++. – Četvrtak, 24. listopada: – Janja Bukmir za + rod. Antu i Ivu i ost. […]

19 listopada, 2019 u kategoriju Vijesti autor

Nema komentara.

28. NEDJELJA KROZ GODINU

SV. MISE KROZ  TJEDAN Župna crkva: 17,00 – Ponedjeljak, 14. listopada: – Obit. za + Blagu, Ilku i Stanu Čuljak. – Utorak, 15. listopada: – Dana Grbavac za + Stanu, Antu, Stanka, Dragu i Katu. – Srijeda, 16. listopada: – Ivan Džajić za + rod. Stipu i Mandu. – Četvrtak, 17. listopada: – Dragica Tolj […]

12 listopada, 2019 u kategoriju Vijesti autor

Nema komentara.

27. NEDJELJA KROZ GODINU

SV. MISE KROZ  TJEDAN Župna crkva: 17,00 – Ponedjeljak, 7. listopada: – Obit. misa – Milutin Grbavac. – Utorak, 8. listopada: – Branko Džajić + Mije za svoje ++. – Srijeda, 9. listopada: – Slavenko Bebek za + rod. Matu i Mandu i ost. ++. – Četvrtak, 10. listopada: – Milenka Grbavac za + Franju […]

5 listopada, 2019 u kategoriju Vijesti autor

Nema komentara.

26. NEDJELJA KROZ GODINU

SV. MISE KROZ  TJEDAN Župna crkva: 17,00 – Utorak, 1. listopada: – Jerko Leko za + rod. Blagicu i Ivana. – Srijeda, 2. listopada: – Iva Bebek za + Milana i ost. ++. – Četvrtak, 3. listopada: – Lenka Herceg za + Stjepana, Srećka i Jozu Hercega. – Petak, 4. listopada: – Nema listopadske pobožnosti. […]

28 rujna, 2019 u kategoriju Vijesti autor

Nema komentara.

Kontakt

Adresa: Župni ured Presvetoga Srca Isusova
Šipovača-Vojnići
88326 Vitina


Tel.: 039 842 192

Mail: info@zupa-sipovaca-vojnici.com
close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856