Umrli

UMRLI U 2020.

– 17. 1. umrla je KATA ČULJAK, iz Vojnića. Pokopana je 18. 1. na groblju Gračina, u Vojnićima.

– 18. 1. umro je IVAN BRKIĆ, iz Vodica. Pokopan je 19. 1. na groblju u Vodicama.

– 16. 2. umrla je IVA BRKIĆI, iz Vodica. Pokopana je 17. 2. na groblju u Vodicama.

– 17. 2. umrla je ANKA TOLJ, iz Kašča. Pokopana je 18. 2. na groblju u Kašču.

– 24. 2. umrla je VINKA TOLJ, iz Dola. Pokopana je 26. 2. na groblju u Dolama.

– 23. 3. umro je IVAN BEBEK, iz Šipovače. Pokopan je 24. 3. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 23. 3. umro je DUŠAN TOMISLAV TOLJ, iz Kašča. Pokopan je 24. 3. na groblju u Kašču.

– 25. 3. umrla je ANĐA GRBAVAC, iz Šipovače. Pokopana je 26. 3. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 10. 4. umrla je VILKA HERCEG, iz Šipovače. Pokopana je 13. 4. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 29. 4. umro je ANTE GRBAVAC, iz Šipovače. Pokopan je 30. 4. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 21. 5. umro je TOMISLAV VUKOJEVIĆ, iz Šipovače. Pokopan je 23. 5. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 11. 6. umrla je DRINA TOLJ, iz Grede. Pokopana je 13. 6. na groblju u Gredi.

– 19. 6. umro je DRAGO VUKOJEVIĆ, iz Šipovače. Pokopan je 21. 6. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 1. 7. umrla je MARA ČULJAK, iz Vojnića. Pokopana je 2. 9. na groblju Gračina, u Vojnićima.

– 3. 7. umro je ZDRAVKO GRBAVAC, iz Šipovače. Pokopan je 4. 7. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 20. 7. umro je IVAN BRKIĆ, iz Vodica. Pokopan je 26. 7. na groblju u Vodicama.

– 2. 8. umro je JERONIM HERCEG, iz Šipovače. Pokopan je 3. 8. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 5. 8. umrla je NEDJELJKA PRIMORAC, iz Kašča. Pokopana je 8. 8. na groblju u Kašču.

– 12. 8. umro je MILE DŽAJIĆ, iz Vojnića. Pokopan je 13. 8. na groblju Gračina, u Vojnićima.

– 17. 8. umro je MILENKO ČULJAK, Dola. Pokopan je 19. 8. na groblju u Dolama.

– 21. 8. umrla je DRAGICA HERCEG, iz Šipovače. Pokopana je 22. 8. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 23. 8. umro je LOVORKO ČULJAK, iz Vojnića. Pokopan je  24. 8. na groblju Sv. Ivana Kr., u Vojnićima.

– 12.9. umro je VELIMIR ŽIVKUŠIĆ, iz Banje. Pokopan je 13. 9. na groblju Bl. Alojzija Stepinca, u Banji.

– 18. 9. umro je MIRKO VUKOJEVIĆ, iz Šipovače. Pokopan je 20. 9. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 21. 9. umrla je MARIJA ŽIVKUŠIĆ, iz Banje. Pokopana je 22. 9. na groblju Bl. Alojzija Stepinca, u Banji.

– 25. 9. umrla je DRAGICA VUKOJEVIĆ, iz Šipovače. Pokopana je 26. 9. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 2. 10. umrla je MILA ČULJAK, iz Dola. Pokopana je 4. 10. na groblju u Dolama.

– 11. 10. umrla je ANICA GRBAVAC, iz Šipovače. Pokopana je 12. 10. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 25. 10. umrla je IVA DŽAJIĆ, iz Vojnića. Pokopana je 26. 10. na groblju Gračina, u Vojnićima.

UMRLI U 2019.

– 2. 1. umro je NEVENKO ĆUTUK, iz Vojnića. Pokopan je 3. 1. na groblju Sv. Ivana Krstitelja, u Vojnićima.

– 5. 2. umro je JOZO DŽAJIĆ, iz Vojnića. Pokopan je 7. 2. na groblju Gračina, u Vojnićima.

– 6. 2. umrla je FRANKA TOLJ, iz Grede. Pokopana je 7. 2. na groblju u Gredi.

– 21. 2. umrla je DRAGICA RAŠIĆ, iz Dola. Pokopana je 23. 2. na groblju u Dolama.

– 22. 2. umrla je ANICA MILIĆEVIĆ, iz Šipovače. Pokopana je 24. 2. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 26. 2. umro je GOJKO ĆUTUK, iz Vojnića. Pokopan je 27. 2. na groblju Sv. Ivana Krstitelja, u Vojnićima.

– 24. 3. umro je MATE GRBAVAC, iz Šipovače. Pokopan je 26. 3. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 22. 3. umro je SERAFIN GRBAVAC, iz Šipovače. Pokopan je 27. 3. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 15. 4. umro je MIJO BRKIĆ, iz Vodica. Pokopan je 16. 4. na groblju u Vodicama.

– 21. 4. umro je JOZO GRBAVAC, iz Šipovače. Pokopan je 25. 4. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 23. 5. umro je MILENKO ĆUTUK, iz Vojnića. Pokopan je 25. 5. na groblju Sv. Ivana Krstitelja, u Vojnićima.

– 14. 7. umrla je ZDRAVKA TOLJ, iz Grede. Pokopana je 15. 7. na groblju u Gredi.

– 25. 8. umro je NEDJELJKO RAŠIĆ, iz Dola. Pokopan je 27. 8. na groblju u Dolama.

UMRLI U 2018.

– 8. 1. umrla je MILA BEBEK, iz Banje. Pokopana je 10. 1. na groblju u Banji. 

– 14. 1. umrla je IVA VUKOJEVIĆ, iz Šipovače. Pokopana je 16. 1. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 27. 1. umrla je MATIJA BULIĆ, iz Dola/Makarske. Pokopana je 31. 1. na groblju u Dolama.

– 13. 2. umro je JERKO GRUBIŠIĆ, iz Šipovače. Pokopan je 14. 2. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 12. 4. umro je ANTE BRKIĆ, iz Šipovače. Pokopan je 13. 4. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 18. 4. umrla je LJILJANKA MAMIĆ, iz Vojnića. Pokopana je 13. 4. na groblju Sv. Ivana Krstitelja, u Vojnićima.

– 30. 4. umrla je ZORA MUCIĆ, iz Vojnića. Pokopana je 1. 5. na groblju Gračina, u Vojnićima.

– 21. 5. umrla je LUCIJA DŽAJIĆ, iz Vojnića. Pokopana je 23. 5. na groblju Gračina, u Vojnićima.

– 29. 6. umrla je JULKA GRBAVAC, iz Ljubuškog. Pokopana je 3. 7. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 27. 7. umrla je SLAVKA DŽAJIĆ, iz Vojnića. Pokopana je 29. 7. na groblju Gračina, u Vojnićima.

–  31. 7. umro je IVAN TOLJ, iz Grede. Pokopan je 1. 8. na groblju u Gredi.

– 15. 8 umro je JOZO BRKIĆ, iz Vodica. Pokopan je 16. 8. na groblju u Vodicama.

– 21. 8. umro je VINKO BEBEK, iz Banje. Pokopan je 23. 8. na groblju u Banji.

– 12. 9. umro je MLADEN DŽAJIĆ, iz Vojnića. Pokopan je 13. 9. na groblju Gračina, u Vojnićima.

– 25. 11. umro je IVAN BEBEK, iz Banje. Pokopan je 26. 11. na groblju u Banji.

– 30. 11. umrla je ANICA ČULJAK, iz Dola. Pokopana je 2. 12. na groblju u Dolama.

– 24. 12. umro je MATE PRIMORAC, iz Kašča. Pokopan je 26. 12. na groblju u Kašču.

– 25. 12. umrla je ANICA GRBAVAC, iz Šipovače. Pokopana je 27. 12. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

UMRLI U 2017.

– 2. 1. umrla je VINKA (NINKA) PRIMORAC, iz Kašća. Pokopana je 3. 1. na groblju u Kašču.

– 20. 1. umrla je MANDA RAŠIĆ, iz Dola. Pokopana je 21. 1. na groblju u Dolama.

– 25. 1. umro je STANKO BUKMIR, iz Šipovače. Pokopan je 27. 1. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 1. 2. umro je DRAGO DŽAJIĆ, iz Vojnića. Pokopan je 3. 2. na groblju Sv. Ivana Krstitelja, u Vojnićima.

– 2. 2. umrla je MARA BRKIĆ, iz Vodica. Pokopana je 3. 2. na groblju u Vodicama.

– 3. 2. umro je IVANKO GRBAVAC, iz Šipovače (Mandaljena – Dubrovnik). Pokopan je 7. 2. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 7. 2. umrla je ZDENKA BRKIĆ, iz Vodica. Pokopana je 8. 2. na groblju u Vodicama.

– 7. 3. umro je VINKO ĆUTUK, iz Vojnića. Pokopan je 8. 3. na groblju Sv. Ivana Krstitelja, u Vojnićima.

– 20. 3. umrla je LJILJA DŽAJIĆ, iz Vojnića. Pokopana je 22. 3. na groblju Gračina, u Vojnićima.

– 25. 3. umrla je STANA BUKMIR, iz Šipovače. Pokopana je 27. 3. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 20. 4. umro je RADE ČULJAK, iz Vojnića. Pokopan je 21. 4. na groblju Gračina, u Vojnićima.

– 7. 5. umro je BLAGO VUKOJEVIĆ, iz Šipovače. Pokopan je 9. 5. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 14. 5. umro je IVAN VUKOJEVIĆ, iz Šipovače. Pokopan je 22. 5. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 4. 7. umro je MATE BRKIĆ, iz Vodica. Pokopan je 5. 7. na groblju u Vodicama.

– 6. 8. umro je IVICA GRBAVAC, iz Šipovače. Pokopan je 7. 8. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 27. 8. umrla je DINKA BEBEK, iz Šipovače. Pokopana je 28. 8. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 30. 8. umrla je ZORA RAŠIĆ, iz Dola. Pokopana je 1. 9. na groblju u Dolama.

– 7. 9. umro je ĆIRIL ĆUTUK, iz Vojnića. Pokopan je 9. 9. na groblju Gračina, u Vojnićima.

– 19. 10. umro je BLAGO GRBAVAC, iz Šipovače. Pokopan je 21. 10. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 6. 11. umrla je VESELKA BEBEK, iz Šipovače. Pokopana je 8. 11. na groblju u Banji.

– 20. 11. umrla je FILA TOLJ, iz Splita/Dole. Pokopana je 22. 11. na groblju u Dolama.

– 5. 12. umro je LJUBO RAŠIĆ, iz Dola. Pokopan je 8. 12. na groblju u Dolama.

– 23. 12. umrla je IVANA BEBEK, iz Vojnića. Pokopana je 26. 12. na groblju Gračina, u Vojnićima.

UMRLI U 2016.

– 9. 2. umro je MILAN FILIPOVIĆ, iz Kašča. Pokopan je 11. 2. na groblju u Kašču.

– 15. 2. umro je MIRKO VUKOJEVIĆ, iz Šipovače. Pokopan je 16. 2. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 25. 2. umro je MILIVOJ ČULJAK, iz Vojnića. Pokopan je 26. 2. na groblju Sv. Ivana Krstitelja, u Vojnićima.

– 9. 3. umrla je JELA GRBAVAC, iz Šipovače. Pokopana je 10. 3. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 15. 3. umro je ANDRIJA ČULJAK, iz Vojnića. Pokopan je 16. 3. na groblju Gračina, u Vojnićima.

– 23. 3. umro je ANTE BEUS, iz Šipovače. Pokopan je 25. 3. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 4. 4. umro je BRANKO ĆUTUK, iz Vojnića. Pokopan je 6. 4. na groblju Gračina, u Vojnićima.

– 21. 4. umro je JOSIP PRIMORAC, iz Kašča. Pokopan je 23. 4. na groblju u Kašču.

– 3. 5. umrla je IVA TRUTINA, iz Ljubuškoga (Šipovača). Pokopana je 6. 5. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 11. 5. umro je RAJKO BEBEK, iz Vojnića. Pokopan je na groblju 12. 5. na groblju Gračina, u Vojnićima.

– 22. 5. umrla je KATICA ANICA GRBAVAC, iz Šipovače. Pokopana je 23. 5. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 13. 6. umrla je IVA BEBEK, iz Vojnića. Pokopana je 15. 6. na groblju Gračina, u Vojnićima.

– 19. 6. umro je BLAGO TOLJ, iz Grede. Pokopan je 20. 6. na groblju u Gredi.

– 10. 7. umrla je DRAGICA RAŠIĆ, iz Dola. Pokopana je 11. 7. na groblju u Dolama.

– 16. 8. umrla je RUŽA RAŠIĆ, iz Dola. Pokopana je 17. 8. na groblju u Dolama.

– 19. 8. umro je RAJKO GRBAVAC, iz Šipovače. Pokopan je 20. 8. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

–  25. 8. umrla je MILA FILIPOVIĆ, iz Kašča. Pokopana je 27. 8. na groblju u Kašču.

–  14. 9. umro je STANKO GRBAVAC, iz Šipovače. Pokopan je 15. 9. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 25. 9. umro je DANIJEL TOLJ, iz Kašča. Pokopan je 27. 9. na groblju u  Kašču.

– 9. 10. umrla je NEVENKA BEBEK, iz Šipovače. Pokopana je 10. 10. na groblju  Jurina lazina, u Šipovači.

– 18. 10. umro je MIRKO RAŠIĆ, iz Dola. Pokopan je 19. 10. na groblju u Dolama.

– 29. 10. umrla je ANICA GRBAVAC, iz Šipovače. Pokopana je 31. 10. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 10. 11. umro je HRVOJE ĆUTUK, iz Vojnića. Pokopan je 12. 11. na groblju Sv. Ivana Krstitelja, u Vojnićima.

– 14. 11. umro je IVAN ŽIVKUŠIĆ, iz Banje. Pokopan je 16. 11. na groblju u Banji.

– 16. 12. umro je NIKOLA RAŠIĆ, iz Dola. Pokopan je 20. 12. na groblju u Dolama.

– 26. 12. umro je ANTE GRBAVAC, iz Šipovače. Pokopan je 27. 12. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

UMRLI U 2015.

– 4. 1. umrla je JOZA ĆUTUK, iz Vojnića. Pokopana je 7. 1. na groblju Sv. Ivana Krstitelja, u Vojnićima.

– 7. 1. umro je JURAJ ĆUTUK, iz Vojnića. Pokopan je 9. 1. na groblju Sv. Ivana Krstitelja, u Vojnićima.

– 8. 1. umrla je IVA PRIMORAC, iz Kašča. Pokopana je 10. 1. na groblju u Kašču.

– 14. 1. umrla je IVA ĆUTUK, iz Vojnića. Pokopana je 15. 1. na groblju Gračina, u Vojnićima.

– 20. 1. umro je LJUBO ŽIVKUŠIĆ, iz Banje. Pokopan je 22. 1. na groblju u Banji.

– 22. 1. umro je VINKO PRIMORAC, iz Kašča. Pokopan je 24. 1. na groblju u Kašču.

– 31. 1. umro je IVAN FILIPOVIĆ, iz Metkovića. Pokopan je 3. 2. na groblju u Kašču.

– 8. 2. umro je TOMISLAV DŽAJIĆ, iz Vojnića. Pokopan je 10. 2. na groblju Gračina, u Vojnićima.

– 28. 2. umro je LJUBO RAŠIĆ, iz Dola. Pokopan je 2. 3. na groblju u Dolama.

– 9. 3. umro je JOZO TOLJ, iz Grede. Pokopan je 10. 3. na groblju u Gredi.

– 25. 3. umrla je NEVENKA ČULJAK, iz Vojnića. Pokopana je 26. 3. na groblju Sv. Ivana Krstitelja, u Vojnićima.

– 27. 3. umro je BLAŽ MUCIĆ, iz Vojnića. Pokopan je 29. 3. na groblju Gračina, u Vojnićima.

– 5. 5. umrla je VERONIKA RAŠIĆ, iz Dola. Pokopana je 8. 5. na groblju u Dolama.

– 1. 6. umro je JURE PRIMORAC, iz Kašča. Pokopan je 3. 6. na groblju u Kašču.

– 9.6. umrla je ANICA VUKOJEVIĆ, iz Šipovače. Pokopana je 10. 6. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 8. 7. umrla je VLADIMIRKA TOLJ, iz Grede. Pokopana je 9. 7. na groblju u Gredi.

– 10. 7. umro je DRAGO TOLJ, iz Dola. Pokopan je 11. 7. na groblju u Dolama.

– 18. 7. umrla je MARA VUKOJEVIĆ, iz Šipovače. Pokopana je 20. 7. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 19. 7. umrla je MARA GRBAVAC, iz Šipovače. Pokopana je 21. 7. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 20. 7. umrla je JOZA ĐITKO, iz Vojnića. Pokopana je 21. 7. na broblju Sv. Ivana Krstitelja, u Vojnićima.

– 31. 7. umrla je ANICA GRANIĆ, iz Sarajeva. Pokopana je 2. 8. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 22. 9. umrla je DRAGICA DŽAJIĆ, iz Vojnića. Pokopana je 24. 9. na groblju Gračina, u Vojnićima.

– 5. 10. umrla je ANICA ČULJAK, iz Dola. Pokopana je 24. 9. na groblju u Dolama.

– 2. 11. umrla je VESELKA BUKMIR, iz Šipovače. Pokopana je 4. 11. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 4. 11. umro je MATE ĆUTUK, iz Vojnića. Pokopan je 5. 11. na groblju Gračina, u Vojnićima.

– 3. 12. umro je DARIO DŽAJIĆ, iz Vojnića. Pokopan je 4. 12. na groblju Gračina, u Vojnićima.

– 23. 12. umro je MLADEN LUKA BEBEK, iz Šipovače. Pokopan je 24. 12. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 26. 12. umro je STANKO ČULJAK, iz Vojnića. Pokopan je 27. 12. na groblju Gračina, u Vojnićima.

UMRLI U 2014.

– 19. 1. umrla je MATIJA BEBEK, iz Vojnića. Pokopana je 21. 1. na groblju Gračina, u Vojnićima.

– 1. 2. umro je ROBERT GRBAVAC, iz Šipovače. Pokopan je 3. 2. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 3. 2. umrla je SLAVKA RAŠIĆ, iz Dola. Pokopana je 6. 2. na groblju u Dolama.

– 19. 2. umrla je MATIJA ĆUTUK, iz Vojnića. Pokopana je 21. 2. na groblju Sv. Ivana Krstitelja, u Vojnićima.

– 26. 2. umro je IVAN BRKIĆ, iz Male Šipovače. Pokopan je 27. 2. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 22. 4. umrla je IVA VUKOJEVIĆ, iz Ljubuškog. Pokopana je 23. 4. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 22. 4. umro je IVAN DŽAJIĆ, iz Vojnića. Pokopan je 25. 4. na groblju Gračina, u Vojnićima.

– 15. 6. umro je ANTE ĆUTUK, iz Vojnića. Pokopan je na groblju Sv. Ivana Krstitelja, u Vojnićima.

– 25. 6. umro je JURE BEBEK, iz Šipovače. Pokopan je 26. 6. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 1. 7. umro je IVAN ĆUTUK, iz Pule. Pokopan je 3. 7. na groblju Sv. Ivana Krstitelja, u Vojnićima.

– 8. 7. umro je VESELKO ČULJAK, iz Neuma. Pokopan je na groblju Gračina, u Vojnićima.

– 15. 7. umrla je KATA ŽIVKUŠIĆ, iz Banje. Pokopana je 16. 7. na groblju u Banji.

– 1. 9. umro je NEDJELJKO VUKOJEVIĆ, iz Šipovače. Pokopan je 3. 9. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 3. 9. umrla je MATIJA JURIĆ, iz Dola. Pokopana je 6. 9. na groblju u Dolama.

– 5. 9. umrla je STANA VUKOJEVIĆ, iz Šipovače. Pokopana je 6. 9. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 17. 9. umrla je KATA BEBEK, iz Banje. Pokopana je 18. 9. na groblju u Banji.

– 10. 11. umro je MIRKO ROSO, iz Osijeka/Dole. Pokopan je 12. 11. na groblju u Dolama.

– 27. 11. umro je IVAN TOLJ, iz Grede. Pokopan je 28. 11. na groblju u Gredi.

– 17. 12. umro je IVAN ĆUTUK, iz Vojnića. Pokopan je 18. 12. na groblju Sv. Ivana Krstitelja, u Vojnićima.

UMRLI U 2013.

– 10. 1. umrla je DANICA VUKOJEVIĆ, iz Velike Šipovače. Pokopana je 12. 1. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 31. 3. umro je SLOBODAN BEBEK, iz Banje. Pokopan je 2. 4. na groblju u Banji.

– 16. 4. umro je FERDO RAŠIĆ, iz Dola. Pokopan je 17. 4. na groblju u Dolama.

– 20. 4. umro je ZDRAVKO TOLJ, iz Dola. Pokopan je 21. 4. na groblju u Gredi.

– 20. 4. umro je VID BRKIĆ, iz Vojnića. Pokopan je 21. 4. na groblju Gračina, u Vojnićima.

– 26. 4. umrla je IVA ĆUTUK, iz Vojnića. Pokopana je 27. 4. na groblju Sv. Ivana Krstitelja, u Vojnićima.

– 28. 4. umrla je IVA RAŠIĆ, iz Dola. Pokopana je 29. 4. na groblju u Dolama.

– 20. 5. umrla je RUŽA BEBEK, iz Banje. Pokopana je 22. 5. na groblju u Banji.

– 6. 6. umro je JOZO DŽAJIĆ, iz Vojnića. Pokopan je 8. 6. na groblju Gračine, u Vojnićima.

– 21. 6. umro je BLAŽ DŽAJIĆ, iz Vojnića. Pokopan je 22. 6. na groblju Gračina, u Vojnićima.

– 21. 7. umro je STANKO BEBEK, iz Vojnića. Pokopan je 22. 7. na groblju Gračine, u Vojnićima.

– 26. 7. umro je ANTE DŽAJIĆ, iz Vojnića. Pokopan je 27. 7. na groblju Gračina, u Vojnićima.

– 12. 8. umrla je JAKA ČULJAK, iz Vojnića. Pokopana je 14. 8. na groblju Gračina, u Vojnićima.

– 21. 10. umrla je STOJKA BEBEK, iz Vojnića. Pokopana je 22. 10. na groblju Gračina, u Vojnićima.

– 23. 10. umro je ANTE TOLJ, iz Grede. Pokopan je 25. 10. na groblju u Gredi.

– 8. 11. umro je MILENKO GRBAVAC, iz Velike Šipovače. Pokopan je 13. 11. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 11. 11. umrla je SMILJANKA MILINA r. Džajić, iz Lumbarde. Pokopana je 15. 11. na groblju Gračine, u Vojnićima.

– 14. 11. umro je JOZO TOLJ, iz Grede. Pokopan je 15. 11. na groblju u Gredi.

– 4. 12. umrla je ZORKA LEKO, iz Čapljine. Pokopana je 5. 12. na groblju Gračina, u Vojnićima.

– 8. 12. umrla je KATA BEBEK, iz Male Šipovače. Pokopna je 10. 12. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

UMRLI U 2012.

– 4. 1. umro je IVAN  TOLJ, iz Kašča. Pokopan je 5. 1. na groblju u Kašču.

– 15. 1. umrla je IVA ČULJAK, iz Vojnića. Pokopana je 16. 1. na groblju Gračina,u Vojnićima.

– 16. 1. umrla je DRAGICA TOLJ, iz Dola. Pokopana je 19. 1. na groblju u Dolama.

– 22. 1. umro je ANTE PRIMORAC, iz Kašča. Pokopan je 24. 1. na groblju u Kašču.

– 8. 2. umrla je IVA TOLJ, iz Grede. Pokopana je 10. 2. na groblju u Gredi.

– 22. 2. umrla je ANICA RAŠIĆ, iz Dola. Pokopana je 24. 2. na groblju u Dolama.

– 24. 2. umrla je MARA BEBEK, iz Banje. Pokopana je 25. 2. na groblju u Banji.

– 25. 2. umrla je ANICA MUCIĆ, iz Vojnića. Pokopana je 26. 2. na groblju Gračina, u Vojnićima.

– 9. 3. umrla je SLAVKA ĆUTUK, iz Vojnića. Pokopana je 10. 3. na groblju Sv. Ivana Krstitelja, u Vojnićima.

– 7. 4. umrla je BLAGICA GRBAVAC, iz Velike Šipovače. Pokopana je 8. 4. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 8. 4. umrla je ŠIMA HERCEG, iz Male Šipovače. Pokopana je 9. . na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 2. 6. umrla je SLAVKA ČULJAK, iz Dola. Pokopana je 3. 6. na groblju u Dolama.

– 6. 6. umro je GRGO BEBEK, iz Banje. Pokopan je 7. 6. na groblju u Banji.

– 6. 6. umrla je ANICA VUKOJEVIĆ, iz Velike Šipovače. Pokopana je 7. 6. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 16. 6. umrla je ZDENKA RAŠIĆ r. Leko, iz Ljubuškog. Pokopana je 17. 6. na groblju Sv. Ivana Krstitelja, u Vojnićima.

– 19. 6. umrla je LUCA BEBEK, iz Banje. Pokopana je 20. 6. na groblju u Banji.

– 30. 7. pokopan je IVAN TOLJ, iz Grede. Ivan je bio pripadnik hrvatske vojske i poginuo je na Širokom Brijegu 8. 2. 1945. Nakon ekshumacije pokopan je na Gredi.

– 30. 7. umro je LJUBO TOLJ, iz Grede. Pokopan je 31. 7. na groblju u Gredi.

– 14. 8. umrla je ZORKA GRBAVAC, iz Velike Šipovače. Pokopana je 15. 8. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 16. 8. umro je MATE RAŠIĆ, iz Dola. Pokopan je 17. 8. na groblju u Dolama.

– 13. 9. umro je MLADEN BRKIĆ, iz Vodica. Pokopan je 14. 9. na groblju u Vodicama.

– 1. 10. umrla je BLAGICA LEKO, iz Vojnića. Pokopana je 3. 10. na groblju Gračine, u Vojnićima.

– 7. 10. umro je MATE BEBEK BOJAN, iz Banje. Pokopan je 8. 10. na groblju u Banji.

– 18. 10. umrla je KATA BEBEK, iz Male Šipovače. Pokopana je 19. 10. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 23. 10. umrla je ANĐA RAŠIĆ, iz Dola. Pokopana je 24. 10.  na groblju u Dolama.

– 3. 11. umro je MILE ĆUTUK, iz Vojnića. Pokopan je 4. 11. na groblju Sv. Ivana Krstitelja, u Vojnićima.

– 7. 11. umrla je IVA TOLJ, iz Dola. Pokopana je 8. 11. na groblju u Dolama.

– 17. 11. umro je JERKO VUKOJEVIĆ, iz Velike Šipovače. Pokopan je 18. 11. na grobljuJurina lazina, u Šipovači.

– 17. 11. umrla je IVA BEBEK, iz Mostara. Pokopana je 18. 11. na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 25. 11. umrla je ANICA BUKMIR, iz male Šipovače. Pokopana je 27. 11 na groblju Jurina lazina, u Šipovači.

– 7. 12. umro je MIRKO BEBEK, iz Banje. Pokopan je 9. 12. na groblju u Banji.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *