“SINE CRUX, SINE LUX, SINE COMMEDERE DEUS!” “BEZ KRIŽA, BEZ SVJETLA, BEZ SPOMENA NA BOGA!” (III.)

Gdje se nalazi radionica pan-religije globalizma? U masonskoj radionici! U ”Starim dužnostima”: ”Old Charges” ili ”Andersonovim Konstitucijama” nalazi se uporište i program univerzalne masonske religije. Andersonove Konstitucije objavljene su u Londonu 1723. godine, a 5723. po masonskoj brojidbi godina. Prva točka masonskog ustava glasi: “Zidar je po svom pozivu dužan pokoravati se moralnom zakonu, pa ako on ispravno shvaća svoje umijeće, on ne će biti glupi bezbožnik niti razvratnik bez religije. No, premda su u stara vremena zidari bili obvezatni poštivati vjeru koja je vladala u dotičnoj zemlji ili narodu, sada se ipak smatra probitačnijim, da ih se obvezuje na opsluživanje samo one religije u kojoj se svi ljudi slažu, prepuštajući svakomu njegovo posebno mišljenje…..” (Ivan Mužić, Masonstvo u Hrvata, Verbum – Split, 1997., str. 481 – 494).

Kako vidimo, u prvoj točki “masonskog ustava” nalazi se odredba po kojoj svaki slobodni zidar ima slobodu vjeroispovijesti. Može biti katolik, anglikanac, protestant, židov, musliman, hinduist itd… Svakomu se dopušta osobni svjetonazor, ali ih sve obvezuje “samo ona religija u kojoj se svi ljudi slažu”. Ovo je presudna definicija o masonskoj univerzalnoj religiji. Religija u kojoj se svi ljudi slažu postala je temeljna rečenica slobodnog zidarstva. Iz masonskog učenja proizlazi da se svaka istina relativizira, a to je zapravo temelj masonstva. Relativizam je temeljno uvjerenje masona, jer masonerija niječe objektivne spoznaje istine. Slika i poimanje Boga u masoneriji je deističko (deizam: ne treba nam nikakav posrednik s Bogom, kako je naučavao Voltaire). Pojam božanske Objave se niječe, ideja posvemašnje tolerancije suprotstavlja se dogmi i crkvenom Učiteljstvu. Masonski obredi u riječima i simbolima nalikuju kršćanskim sakramentima. Slika o čovjeku ne daje mjesta božanskoj milosti i opravdanju. Stoga novi Zakonik Katoličke crkve iz 1983. godine glede katolika koji bi prihvaćali masonstvo i bili njegovi članovi glasi: “Istovremena pripadnost Katoličkoj crkvi i masoneriji je nespojiva”. Ništa se, dakle, nije promijenilo od starih načela Katoličke crkve gdje je katoliku prijetilo izopćenje ako bi se učlanio u ovo opskurno udruženje.

Masonsko učenje neodoljivo podsjeća na glavna načela New age-a kako ih je opisao fra Josip Blažević. Učenje New age-a sadrži i nudi: “iskrivljenu sliku (ne) osobnog Boga, ignorira Kristovo otkupiteljsko djelo, predstavlja inverziju Svetog pisma, nudi duhovnost bez religije, osporava svaki autoritet i u religijskim stvarima zastupa individualni odnos s Bogom bez posrednika, priklanja se reinkarnaciji, služi se gnozom (gnoza: spoznaja), ezoterijom, okultizmom, hermetizmom (hermetizam: krajnji subjektivizam, zatvorenost u samoga sebe), alkemijom, kabalom, spiritizmom, fluidnim govorom simbola. New age teži k ujedinjenju svih religija, propovijeda “univerzalno evanđelje novog doba”, oštro udara po dogmama Katoličke crkve, protivi se sakramentima i zagovara povratak pred-kršćanskim oblicima religije. New age želi ostvariti i biti ono što je zapisano u masonskoj ustavotvornoj početnici 1723. godine, a to je: “religija u kojoj se svi ljudi slažu” Želi biti “nova Crkva”, “novi Jeruzalem” (Josip Blažević, Proroci Novog doba, str. 285.-309.).

Ovako rezonira i najnoviji vatikanski dokument “Isus, Krist – donositelj vode žive. Kršćansko promišljanje o New age-u”. Ovaj dokument Papinskog vijeća za međureligijski dijalog, predstavljen je javnosti 3. veljače 2003. godine, na više mjesta spominje povezanost i podudarnost New age-a s masonerijom. Tako se o glavnim ishodištima New age-a kaže: “Bitnu maticu učenja New age-a treba tražiti u ezoterijsko-teozofskoj tradiciji, uvelike prihvaćenoj od europskih intelektualnih krugova 18. i 19. stoljeća. Napose je bila prisutna u masoneriji, spiritizmu, okultizmu i teozofiji (teozofija : vrsta religiozne mistike utemeljene na praznovjernim predodžbama o spoznaji Boga i mogućnosti stupanja u vezu sa ‘zagrobnim svijetom’), kojima je zajednički određen oblik ezoterijske kulture” (“Isus Krist donositelj vode žive”, 2.3.2). U navedenom dokumentu se dalje kaže da je New age kopija masonerije. Tu se upozorava na stvaranje “univerzalne religije” u službi i dosluhu sa globalizmom. Tekst glasi: “Ipak, dovoljno je naglasiti da New age s nekim grupama od međunarodnog utjecaja dijeli cilj da istisne i nadomjesti pojedine religije i stvori prostor za jednu univerzalnu religiju u stanju da objedini cijelo čovječanstvo. Najuže povezano uz ovaj cilj je i usuglašen napor sa strane nekih institucija da stvore jednu Globalnu Elitu, etički okvir koji bi održavao globalnu narav suvremene kulture, gospodarstva i politike”(2.5). Poznati protestantski teolog Karl Barth jednom je rekao: ”Kad se nebo isprazni od Boga, zemlja se napuni idolima”. Čini se da je ova Barthova misao najprikladnija dijagnoza za ovo naše vrijeme u kojem se širi zarazna epidemija bezličnog panteizma. Stoga je veliki engleski pisac Gilbert Keith Chesterton, suočen s duhovnim stanjem našega vremena, zamijetio: “Nesreća suvremenog čovjeka nije u tome da ne vjeruje u ništa, nego u tome da vjeruje svašta”.

Ima li u Hrvatskoj masonerije i kako ona djeluje? Čitajući knjigu ”Nova religija globalizma”, N. M. Roščića, Zagreb, 2003., naišao sam na podatak gdje u slobodnozidarskoj čitanci AMENKAMEN piše: “Na ulasku u novi milenij način ratovanja se promijenio….”. Mijenjaju se metode rada, strategija, saveznici, poslušnici, izvršitelji, ali bitna masonska opredjeljenja ostaju ista. Masonska loža ostaje loža i onda kad se u Zagrebu registrira kao „Povijesno-kulturno udruženje“. Jer i tada vrijedi naputak: “Dobro organiziranim obavještavanjem, naša će nam radionica otvoriti pogled na zbivanja u svijetu i u domovini da, kao prosvijetljeni ljudi, pratimo otvorenim očima događaje oko nas” (Slobodnozidarska čitanka, str. 205.). Nova religija globalizma nalikuje prividno na nešto religijsko i duhovno. Mnoge ljude, pa i vjernike, privlači ova nova religija, jer novo uvijek izaziva. Stoga su i dobronamjerni vjernici nesvjesno postali anonimni, ali aktivni sljedbenici nove civilne religije, pan-religije.

Evo primjera: Na dan PEPELNICE – Čiste srijede, to jest početka Korizme, kad je za nas vjernike obvezatan post i nemrs, hrvatski masoni su proglasili “prvi nacionalni dan bez dima”. Po sebi je ovo hvale vrijedno za sve nas. Pepelnica bez duhanskog dima i pepela, zvuči sasvim dobro, humano, korisno. Ali bitni smisao kršćanske Korizme i odricanja ima uzvišene vjerske sadržaje, jer je u središtu svega Isus Krist i njegov Križ, te ozdravljenje čovjekova duha od grijeha i zloće…

Civilna religija prividom brige za opće zdravlje, veoma humano, u duhu tolerancije i ekološki svjesno, uspostavlja “Civilnu Pepelnicu”, bez Boga, bez Križa, bez molitve i sakramenata, bez odlaska u crkvu, a naizgled sve zvuči tako hvale vrijedno. Tako se to radi! A “Božić bez Božića”, ili svođenje Uskrsa na plišane zečiće, piliće, šarena jaja i kuhanu šunku nije potrebno ni spominjati. Treba, naime, očuvati tradiciju, sve pretvoriti u romantiku i nostalgiju mito-poetike, pozivajući se na humanoidni troplet dijaloga, tolerancije i humanizma, a prešutjeti Boga i jedinog Spasitelja Isusa Krista – a to je varka i obmana New age-a.

  1. Manifold u knjizi “Novi svjetski poredak”, glede dobrih vjernika koji su zavedeni te prihvaćaju ponude i pristaju uz nove sljedbe, kaže: ”Upozorenje katolicima: Na dobrim je ljudima, nekad dobrim, da obave posao Antikrista i tako, nažalost, ponovno razapnu Gospodina. Imajte na umu da to odličje posljednjih dana, ta obmana, dolazi od dobrih ljudi koji su na krivoj strani”. Apokaliptička pobuna raskalašenog čovjeka protiv pravoga Boga, završava poklonom Luciferu. Klanjajmo se pravom Bogu!

fra Ivan Jukić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *