Ispovijed

“Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.”

Mt 16, 19

“Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.”

Mt 18, 18

” Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas. To rekavši, dahne u njih i kaže im: Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.”

Iv 20, 21-23

KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE O SAKRAMENTU POKORE – POMIRENJA

Svećenik je redovito pola sata prije svete mise uvijek na raspolaganju za sv. Ispovijed. Podsjećamo da nije liturgijski ispovijedati se za vrijeme misnog slavlja.
Važno upozorenje. Oni supružnici koji su sklopili crkveni brak pa se razveli civilno i sklopili civilni brak s drugom osobom, ne mogu se ispovijedati niti pričešćivati, što znači da ne mogu ni kumovati, ali su dužni vršiti ostale kršćanske dužnosti.

1485. Na sam dan uskrsnuća, Gospodin Isus se ukaza apostolima i reče im: “Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im”
1486. Oproštenje grijeha počinjenih poslije krštenja daje se posebnim sakramentom, koji zovemo sakramenat obraćenja, ispovijedi, pokore ili pomirenja.
1487. Tko griješi nanosi uvredu Božjoj časti i ljubavi, svome vlastitom dostojanstvu čovjeka pozvanog da bude dijete Božje i duhovnom zdravlju Crkve, kojoj svaki kršćanin treba biti kamen živi.
1488. U svjetlu vjere, nema težeg zla od grijeha, i ništa nema gorih posljedica za same grešnike, za Crkvu i za sav svijet.
1489. Vratiti se u zajedništvo s Bogom, nakon što se grijehom izgubilo, moguće je samo po milosti Boga, koji je bogat milosrđem i brižljiv za spas ljudi. Treba moliti za taj dragocjeni dar sebi i drugima.
1490. Hod povratka Bogu, nazvan obraćenje i kajanje, uključuje bol i odbojnost naspram počinjenim grijesima, te čvrstu odluku ne griješiti ubuduće. Obraćenje se, dakle, odnosi na prošlost i budućnost; hrani se nadom u Božje milosrđe.
1491. Sakramenat Pokore se sastoji od triju pokornikovih čina i od svećenikova odrješenja. Čini pokornika jesu: kajanje, ispovijed ili očitovanje grijeha svećeniku, te odluka da će se izvršiti zadovoljština i djela zadovoljštine.
1492. Kajanje (zove se i skrušenost) treba biti nadahnuto razlozima koji proizlaze iz vjere. Ako kajanje izvire iz prave ljubavi prema Bogu, zove se “savršenim”; ako je pak utemeljeno na drugim razlozima, zove se “nesavršenim”.
1493. Tko želi postići pomirenje s Bogom i s Crkvom, mora svećeniku ispovijediti sve teške grijehe koje još nije ispovijedio i kojih se sjeća nakon brižljivog ispita savjesti. Ispovijed lakih grijeha, iako nije nužna, Crkva je ipak živo preporučuje.
1494. Svećenik nalaže pokorniku izvršenje nekih čina “zadovoljštine” ili “pokore” da bi nadoknadio štetu nanesenu grijehom i povratio se ponašanju koje dolikuje Kristovu učeniku.
1495. Opraštati grijehe u Kristovo ime mogu samo svećenici koji su dobili ovlast odrješivanja od crkvene vlasti.
1496. Duhovni učinci sakramenta Pokore jesu:
– pomirenje s Bogom po kojem pokornik ponovno zadobiva milost;
– pomirenje s Crkvom;
– otpuštenje vječne kazne zaslužene smrtnim grijesima;
– otpuštenje, barem djelomično, vremenitih kazni kao posljedica grijeha;
– mir i spokoj savjesti, te duhovna utjeha;
– povećanje duhovnih snaga za kršćansku borbu.
1497. Pojedinačna i cjelovita ispovijed teških grijeha s odrješenjem ostaje jedinim redovitim sredstvom za pomirenje s Bogom i s Crkvom.
1498. Oprostima vjernici mogu dobiti za sebe, kao i za duše u čistilištu, otpuštenje vremenitih kazni koje su posljedice grijeha.

 

ISPIT SAVJESTI

 Prije svega se trebamo pitati: Kada sam se zadnji put ispovjedio? Je li moja zadnja ispovijed bila valjana? Jesam li učinio zadanu pokoru? Jesam li zlo, koje sam počinio bližnjemu, ispravio? Ispovijedam li se suviše rijetko? Živim li dulje vrijeme u teškom grijehu i zato sam opterećen i bezvoljan u životu?
Pristupam li sakramentu Sv. ispovijedi s iskrenom nakanom da očistim dušu od grijeha i olakšam svoje biće od tereta grijeha, da se obratim, da obnovim svoj život i produbim prijateljstvo s Bogom ili, pak, pristupam iz običaja, bez prave želje za popravkom života? Kajem li se iskreno za svoje grijehe, žalim li i plačem nad njima jer mi upropaštavaju život ? Odričem li se iskreno da više neću griješiti ili mislim nastaviti griješiti i poslije ispovjediti? (Ako nema iskrenoga kajanja i odluke da više nećemo griješiti te ako svojevoljno zatajimo neki teški grijeh, ispovijed nije valjana i ne oproštaju nam se grijesi. Tako činimo još i novi grijeh, tj. svetogrdno se ispovijedamo i primamo bez prave nakane Kristove Svetinje – sakramente. Svaka Sveta ispovijed jest obraćenje i odricanje od svakoga pa i najmanjega grijeha i potpuno opredjeljenje za Krista i život u njegovoj ljubavi i milosti. “O kolika su propali zbog manjkave ispovijedi!” – znamenita je rečenica svete Terezije Avilske).

1. Ja sam Gospodin Bog tvoj! Nemaj drugih bogova uz Mene!
Je li mi Bog na prvom mjestu u životu? Imam li neke druge bogove uz Njega (novac i materijalno bogatstvo, karijera, ugled, čast, vlast, dobar glas, tj. da svi moraju imati dobro mišljenje o meni, tijelo i tjelesnost, odjeća i vanjski izgled, prestiž u društvu i među rođacima i prijateljima, sebeljublje … )? Jesu li mi, možda, drugi ljudi (sportaši, političari ili glumci, ili možda, stvari, kao kompjutor, automobil ili kuća) idoli ili bogovi? Jesam li sumnjao o vjeri?

Dajem li Bogu dovoljno svoga vremena? Molim li redovito ili kroz dulja razdoblja zapuštam molitvu? Jesam li, možda površan u vjeri? Trudim li se čitati o Bogu (Bibliju, vjerske knjige ili časopise) i tako produbiti svoju vjeru ili sam lijen i nezainteresiran za to? Tražim li Boga, pravu Istinu i pravu Radost, iskrenim srcem? Vjerujem li iskreno da će mi Bog pomoći u životu?

Jesam li praznovjeran, vjerujem li, primjerice, u crnu mačku, broj 13 i slično? Kucam li tri puta u drvo da se neke dobre stvari ne pokvare? Idem li nadriliječnicima, bioenergetičarima, samozvanim prorocima, radiestezistima i sličnima (i mnogi se kiropraktičari, zapravo, bave bioenergijom, i neke vrste akupunkture su magijskog podrijetla…)? Jesam li sam ili mi je netko drugi gatao u šalicu, dlan, karte ili slično? Čitam li horoskop, vjerujem li zvijezdama?

Ljubim li Boga, hvalim li Ga i slavim? Zahvaljujem li Mu za sva dobročinstva u životu i tako bivam spreman primiti još veće darove? Jesam li, možda, zatajio svoju vjeru iz obzira i straha? Jesam li bio u društvu koje izruguje vjeru ili vjerske istine ili je protuvjerski raspoloženo? Kome ili čemu pripada prvo mjesto u mome životu ? Tko je moj Bog?

2. Ne izusti Imena Gospodine Boga svoga uzalud!

Psovka. Zaklinjanje. Kršenje zavjeta. Uzaludno i nepotrebno izgovaranje Imena Božjega ili imena svetaca. Prostačenje. Često i nepotrebno spominjanje Đavla. Proklinjanje.

3. Spomeni se da svetkuješ Dan Gospodnji!

Ne dolaziti na Svetu misu u nedjelje ili zapovijedane blagdane (teški grijeh). Rad nedjeljom ili zapovjednim blagdanom. Obavljanje na Dan Gospodnji onih poslova koje svakodnevno radim. (Dan Gospodnji se mora razlikovat po djelatnostima od ostalih dana i treba više biti posvećen Bogu.)

Zakašnjavanje na Svetu Misu, rastresenost i nedovoljna pažnja na Sv. Misi. dolazak na Sv. Misu samo iz običaja i nevjerovanje u vrijednost, veličinu i duhovnu korist Sv. mise.

Izbjegavanje crkvenih pobožnosti (npr. Križnoga puta i sličnih pobožnosti…). Minimalizam u vjeri (kad činim samo ono što je propisano i ništa od toga). Ne davati milostinje za potrebe Crkve i siromašnih. Jesti meso petkom i ne obdržavati post na Čistu srijedu, Veliki petak i u zapovijedane dane posta.

4. Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji!

Neslušanje i nepoštivanje roditelja, starijih, učitelja. Nepoštivanje roditeljskog autoriteta. Zapostavljanje roditelje i ne zahvalnost prema njima. Roditelji ne smiju zagorčavati život svojoj djeci i priječiti Božju volju u njihovu životu. Trebaju se pitati daju li dobar primjer djeci u vjerskome životu. Brinu li se i materijalno i duhovno za svoju djecu. Podučavaju li djecu o molitvi, vjerskim istinama i kršćanskome moralu? Prate li što im djeca čine i kamo izlaze? Čitaju li vam djeca časopise i magazine koji su ispod kršćanskoga morala?

5. Ne ubij!

Ubojstvo. Pobačaj. Samoubojstvo. Tučnjave. Svađe. Uvrjede. Prepirke. Neumjerenost u jelu i piću. Davanje lošeg primjera. Droga. Pretjerano pušenje. Opijanje. Nanošenje štete vlastitom i tuđem zdravlju. Prijetnje i mučenje drugih ljudi. Ponižavanja drugih. Optuživanje. Željeti sebi ili drugima zlo ili smrt. Osveta. Mržnje. Nepraštanje. Mrzovolje. Pesimizam. Sažalijevanje i samosažalijevanje. Nagovaranje ili sudjelovanje kod pobačaja ili ubojstva (jednak grijeh kod abortusa imaju i majka i otac). Čedomorstvo. Srditost. Gnjev. Ljutnja. Oholost. Zavist. Egoizam. Škrtost. Pretjerana obuzetost sobom. Pretjerana izbirljivost i gurmanstvo u jelima. Štetiti zdravlju pretjeranim dijetama radi vanjskog izgleda.

Nepoštivanje prirodnoga zakona Božjega (npr. ritma izmjene dana i noći i s tim u svezi prekasno odlaženje na počinak i spavanje po danu – npr. do 10 sati ujutro). Raskalašene zabave bilo koje vrste. Pretjerano izbavljanje i zapostavljanje obitelji zbog hodanja po gostionicama i drugdje. Kockanje za novac i bilo koje vrste.

Svako nepaženje na disciplinu (askezu) i urednost u životu, lijenost i neurednosti bilo koje vrste. Pretjerano gledanje TV-a. Nepotrebno izostajanje iz škole ili s fakulteta, neučenje i svako neispunjavanje svojih obaveza u školi i na poslu. Zanemarivanje obveza i pomaganja u obitelji.

6. Ne sagriješi bludno!

Besramne i bludne misli, riječi i djela. Požudni pogledi. Čitanje i gledanje nepristojnih i pornografskih filmova, knjiga i časopisa. Preljub. Samozadovoljavanje. Homoseksualni odnosi. U braku čuvanje od začeća bilo kakvim kemijskim ili mehaničkim sredstvima (spirala -koja je abortivno sredstvo, kondom, pilula, dijafragma …) kao i prekidom odnosa (bračna onanija – Post 38,9) Sterilizacija i umjetna oplodnja također su teški grijesi. Pretjerana tjelesnost i obuzetost seksom i drugim spolom, nastranosti (perverzije u bračnom životu), izbjegavanje potomstva, strah od djece, egoizam udvoje. (Za planiranje obitelji dopuštena je samo metoda plodnih i neplodnih dana koja je i najzdravija i najbolje izgrađuje bračnu ljubav). Življenje u nesakramentalnom braku također je teški grijeh. Nedolično odijevanja

7. Ne ukradi!
Krađa. Uzimanje stvari iz poduzeća ili s javnih mjesta. Uništavanje javne, društvene imovine. Prijevara. Previše lagana i nepoštena zarada. Sumnjivi poslovi. Oštećivanje drugih, ne vraćanje duga (ukradeno smo dužni vratiti ako možemo ili možda sličnu vrijednost dati za siromašne). Gramzljivost za novcem i materijalom. Zavist. Primanje mita. Ne dovoljno poštivanje truda i napora drugih. Nedovoljna revnost i ne odgovornosti u radu.

8. Ne reci lažna svjedočanstva!

Sitne i krupne laži. Hvalisanje. Suvišne i nepotrebne riječi. Ironija u razgovoru. Dvosmislene šale. Ne ozbiljnost. Klevete. Lažna obećanja. Uznositost. Taština. Ogovaranje. kritiziranje. Prigovaranje. Suđenje i osuđivanje drugih. Oduzimanje dobroga glasa. Neodgovornost. Ravnodušnost. Tvrdoća srca na tuđe nevolje.

9. Ne poželi tuđeg ženidbenog druga!

Željeti tuđeg ženidbenog druga.Učiniti s njime preljub. Biti previše prisan i previše se viđati s tuđim ženidbenim drugom. Ne izbjegavati grešne prigode takve vrste. Sablazniti bilo koga iz svoje ili tuđe obitelji, osobito djecu. Sudjelovati na bilo koji način u provedbi svetosti braka.

10. Ne poželi nikakve tuđe stvari!

Zavist i natjecanje s drugima u stjecanju materijalnih dobara. Materijalizam i obuzetost novcem i stjecanjem materijalnih dobara. Duhovna zavist, klevetanje i oduzimanje dobroga glasa iz pakosti, ljubomore ili nerazboritosti. Zanemarivanje duhovne dimenzije čovjeka, od koje se, zapravo živi (Isus reče: “Ne živi čovjek samo o kruhu, nego i o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta” i “Tražite najprije Kraljevstvo Božje, a sve će vam se ostalo nadodati”).

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *