SLAVLJE OBREDA MUKE GOSPODNJE

Danas smo ušli i u drugi dan svetog Trodnevlja, u Veliki Petak. Slavili  smo Isusovu muku i smrt na križu. Na Veliki petak nema svete mise tako da su obredi započeli klečanjem župnika i 13 ministranta pred oltarom, u znak priznanja vlastite grešnosti te ostali u tišini zbog smrti Kristove, i bez svećenikovog pozdrava vjernicima i znaka križa započeli Službu Riječi.

Obred je predvodio župnik don Jozo. Nakon što je Kristina Vukojević navijestila starozavjetno čitanje, a bogoslov David Bebek otjepavo pripjevni psalam i nakon što je Željana Bukmir navijetila novozavjetno čitanje, čitala se muka  Gospodina našega Isusa Krista po Ivanu. Muku su čitali župnik don Jozo, bogoslov David Bebek, Matijas Bebek, Kristina Vukojević i naš župni zbor. Poslije prigodne župnikove propovijedi slijedila je Sveopća molitva. Pozive na molitvu pjevao je bogoslov David.

Drugi dio obreda bio je   klanjanje križu, nakon sveopće molitve, kojemu su se vjernici skrušeno i sa strahopoštovanjem pojedinačno poklonili.

Obrede Velikog petka smo završili sa svetom pričešću. Vjernici su se potom u tišini razišli.

Categories Vijesti | Tags: | Posted on 30 ožujka, 2018

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Komentiraj

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856