ARHIVE rujan, 2017

26. NEDJELJA KROZ GODINU

SV. MISE KROZ  TJEDAN Župna crkva: 17,00 – Ponedjeljak, 2. listopada: – Bosiljka Grbavac za + rod. Iliju i Ivu i + ses. Jaku. – Utorak, 3. listopada: – 7,30: Ante Džajić za + Jozu i Dragicu Džajić. – Ankica Tole za + rod. Srećka i Katui ost. + iz obit. Bebek Suić. – Četvrtak, […]

30 rujna, 2017 u Vijesti napisao

Nema komentara

24. NEDJELJA KROZ GODINU

SV. MISE KROZ  TJEDAN Župna crkva: 7,30 – Ponedjeljak, 18. rujna: – Milica Grbavac za ++ Mandu, Ivana i Antu. – Utorak, 19. rujna: – Veselko Grbavac za ++ Milenka, Anicu, Martina, Ivu, Franju i Julijanu. – Četvrtak, 21. rujna: – Obit. Ljube Džajića za + Dragicu. – Petak, 22. rujna: – Srećko Rašić za […]

18 rujna, 2017 u Vijesti napisao

Nema komentara

PREMINUO DON ALEKSANDAR BORAS, NEKADAŠNJI ŽUPNIK I GRADITELJ ŽUPNE CRKVE U ŠIPOVAČI-VOJNIĆIMA

U subotu, 16. rujna  preminuo je  naš nekadašnji župnik i graditelj župne crkve don Aleksandar Boras. Pokojnikova je želja da bude pokopan u obiteljskoj grobnici u Vitini. Dogovor je Pokojnikove rodbine, mjesnoga župnika fra Željka i biskupa Ratka, da se sprovodna sv. Misa slavi u vitinskom središnjem groblju u ponedjeljak, 18. rujna u 16.00 sati. […]

17 rujna, 2017 u Vijesti napisao

Nema komentara

SVETA MISA PRIGODOM POČETKA NOVE ŠKOLSKE I VJERONAUČNE GODINE

U nedjelju, 10. rujna, u župnoj crkvi Presvetoga Srca Isusova , kao i u filijalnoj crkvi sv. Dominika  u Dolama,  slavljene su sv. mise prigodom početka nove školske i vjeronaučne godine. Zazvali smo Duha Svetoga da nam bude na pomoći u novoj školskoj i vjeronaučnoj godini, kako bi nam dao snagu da se lakše nosimo […]

11 rujna, 2017 u Vijesti napisao

Nema komentara

22. NEDJELJA KROZ GODINU

SV. MISE KROZ  TJEDAN Župna crkva: 7,30 – Nedjelja, 3. rujna: – 8,00: Branko Živkušić za + br. Milu. – Ponedjeljak, 4. rujna: – Obit. Mile Vukojević za + Ivana i ost. ++ iz obitelji. – Utorak, 5. rujna: – Obit. Vidoslava Brkića za + rod. Ružu i Ivana. – Srijeda, 6. rujna: – Grgo […]

2 rujna, 2017 u Vijesti napisao

Nema komentara

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856